Felix Neumann (1860-1942) - ostravský architektCafé Union

balkón kavárny UNION

Viz také nájemní dům Mathiase Schönhofa

Realizacace kavárny v novém Schönhofově domě na hlavním rynku, kde zaujimala celou frontu, byla dokončena v březnu 1899.

F. Neumann zde spolupracoval se sochařem Pilzem. Hostům se v ní nabízely světlé, prostorné restarační místnosti, čítarna s časopisy, herna, sál s biliárdem. Atmosféru pohodlí a elegance navozovalo ústřední topení, jakož i elekrické a plynové osvětlení.

(V ten samý den jako Café union byl otevřený také Hotel Slávie, dílo stavitele Bohumila Židlického poznámka) s českou kavárnou v přízemí.)

[zdroj: Vybíral, J., Zrození velkoměsta, vyd. Era ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště v Ostravě, třetí upravené vydání, Šlapanice 2003]


Nájemní dům Mathiase Schönhofa v r. 1899

...
Příležitosti se chopila Charlotte Schönhofová, která již v roce 1897 požádala o udělení koncese k provozu kavárny v novostavbě, jež měla vyrůst na místě dvou starých domů čp. 52 a 53. Dvoupatrový rohový dům zbudovaný v krátké době půl roku podle projektu architekta Felixe Neumanna na hlavním náměstí v bezprostřední blízkosti radnice patřil mezi první soukromé stavby vskutku velkoměstského charakteru. Kavárna Union, zatím nejelegantnější kavárenský podnik ve městě zřízený v prvním patře novostavby, byla otevřena za velké účasti veřejnosti 4. března 1899. Z náměstí pohodlným schodištěm přístupná velká centrální místnost, čítárna, kulečníková místnost i herna s ústředním topením, elektrickým a plynovým osvětlením odpovídaly těm nejvyšším požadavkům na pohodlnost a eleganci. Interiéry kavárny byly zařízeny ve stylu Ludvíka XV. Židle byly potaženy olivově zeleným plyšem a desky stolů provedeny z benátského mramoru. Hosté měli k dispozici rovněž telefonní přípojku. Ve druhém patře a pod střechou byl ubytován personál kavárny.22) Aby byly uspokojeny chutě všech potenciálních zákazníků, otevřel Mathyas Schónhof v přízemí ještě hostinec. S novou konkurencí se musela vyrovnat kavárna Austria, která byla v roce 1901 podrobena důkladné modernizaci, aby nepřišla o dosavadní klientelu z řad dobře situovaných městských vrstev.

Vedením kavárny Union byl pověřen Vladimír Koschin, který se mohl prokázat bohatou praxí. Působil v kavárně Royal v Brně, hotelu Schrein-zer v Těšíně a hotelu a kavárně Elefant ve Štýrském Hradci. S jeho jménem se pak setkáváme o tři roky později, když byl zahájen provoz dalšího velkoměstského podniku, kavárny Habsburg,23) v novostavbě bratří Chmelů, majitelů parní cihelny, na nároží Zámecké ulice a hlavního náměstí.
...

...
Kavárna Union na hlavním náměstí změnila ještě v roce 1912 majitele. Dům i s koncesí a kavárnou koupil Simon Segal,85) který byl ostravskému publiku již dobře znám. Hostinec hotelu Imperiál se za jeho vedení a díky vynikající kuchyni jeho manželky Berty stal vyhledávaným podnikem.86) Také kavárna Union se těšila dobré pověsti. Segalovi se podařilo opět obnovit výčep v přízemí, později pod názvem Eden, který byl provozován jako noční podnik. V roce 1934 získal povolení k čepování vína a upravil přízemní místnosti hostince a obchodní místnost přístupnou z náměstí na tabarin.
...

22) Kaffeehaus-Eróffhung. Máhrisch-schlesischer Grenzbote 3. 3. 1899, č. 27, s. 4; Kaffeehauseroffhung. Tamtéž 5. 3.1899, č. 28, s. 4; Café Union. Tamtéž, 8. 3.1899, č. 29, s. 2; Zur Eróffnung des neuen Caféhauses „ Union". OZ 5. 3.1899, č. 28, s. 6.

23) AMO, OÚ, sign. Gbll, kart. č. 313.

85) 12.12.1875 Skoloszow - 11.10.1936.

86) Kaffeehausubernahme. OZ 1. 7.1912, č. 147, s. 4.

[zdroj: Glombíčková, Šárka Zaniklý svět kaváren v Moravské Ostravě In: Ostrava 22, nakl. Tilia, Šenov 2005, str. 7-38.]


poznámka) Bohumil Židlický je také autorem arch. návrhu Kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Radvanicích