Felix Neumann (1860-1942) - ostravský architektDomy v Dolní kolonii č. p. 371 a 372

Felix Neumann byl stavitelem domů. č. p. 371 a 372 v Dolní kolonii v Marianských horách v prostoru dnešního parkoviště obchodního domu Sconto a Kaufland. Kolonie byla demolována v průběhu 80. a počátkem 90. let 20. století.

[zdroj: Baruch, Ant. – Rohlová E.: Místopis starých Mariánských Hor (pokračování), in Ostrava, Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 23, nakl. Tilia, Šenov 2007, s. 216.]