Felix Neumann (1860-1942) - ostravský architekt

 stav v r. 2004

Obytný dům Sigmunda Rotha

Jiráskovo nám. 2 / 1437

[NKP] 12182/8 - 3280 městský dům čp. 1437
Jiráskovo nám. č. 2
parc.č. 495/2, stav.
Řadový třípatrový dům s dynamickým průčelím, postavený dle projektu architekta Felixe Neumanna z r. 1910.

Podobně jako Erwin Berger (viz Jiráskovo nám. 5 / 35 a Masarykově náměstí č. 18 / 1459) a Nathan Juhl (viz Jiráskovo nám. 4 / 1439 a Masarikovo nám. 19 / 36) měl Sigmund Roth dům také na Masarykově nám. 21 / 38.


č. p. 1437, Jiráskovo náměstí 2

...
V roce 1910 byla na místě zadního traktu domu č. p. 38 zahájena a o rok později zkolaudována novostavba tříposchoďového domu s obchodními místnostmi v přízemí, jehož majitelem byl Sigmund Roth. Mezi obyvatele domu patřili poštovní a železniční zřízenci, bankovní úředníci, obchodníci. V přízemí provozoval svoji prodejnu textilu Rudolf Goldsand.

V době německé okupace byl dům jakožto židovský majetek arizován a původním majitelům byl navrácen až v roce 1947, ne však na dlouho, neboť roku 1952 na něj byla uvalena národní správa a nakonec přešel do majetku státu a správy podniku bytového hospodářství, jako koneckonců většina nemovitostí v této lokalitě. Od 50. let 20. století zde byla umístěna prodejna barev a laků, dnes obchod s nábytkem. Po restituci v 90. letech se vrátil do vlastnictví příbuzných původního majitele Sigmunda Rotha, z nichž někteří žijí v Paraguayi a Izraeli.
...

[zdroj: Juřica, Martin Dějiny Jiráskova náměstí v Moravské Ostravě In: Ostrava 23, nakl. Tilia, Šenov 2007, str. 177-203.]


část domu vpravo