Felix Neumann (1860-1942) - ostravský architektBudova městské hasičské zbrojnice

Smetanovo nám. 886

Autorem není Felix Neumann, ale městský stavitel architekt Oskar Mratschek

Tuto postatnou informaci nám zaslal Radoslav Daněk z Archívu města Ostravy, děkujeme.


Až do konce minulého století prostý lid věřil v nadpřirozenou sílu sv. Floriána. Ten byl také v našich zemích uctíván jako patron ohně a ochránce před nebezpečím požáru. Právě jemu byla vzdávána mimořádná úcta. V den jeho svátku, tedy 4. května se sloužily mše za odvrácení ohně a konala nejrůznější procesí. Například v roce 1763 sv. Florián dokázal změnit směr větru tak, že nakonec vyhořela jen část města. Ostravští měšťané nechali poté postavit na náměstí kamennou sochu sv. Floriána v životní velikosti jako římského vojáka, který drží v levé ruce korouhev a pravou rukou lije z konve vodu do ohně. Ostravské náměstí zdobila tato barokní socha až do roku 1960.

budova vlevo

Od 60. let 19. století se začaly postupně utvářet dobrovolné hasičské sbory. Převážně se jednalo o sbory německé, protože nacházely poněkud výraznější podporu pro svou činnost u tehdejších německých městských správ a rakouských státních úřadů. Vůbec první německý dobrovolný hasičský sbor byl v Moravské Ostravě založen v roce 1872. O dva roky později to už bylo v Hrušově a následně byly utvořeny sbory ve Vítkovicích (1884) a Přívozu (1885). Právě v 80. a 90. letech minulého století se síť dobrovolných hasičských sborů rozšířila téměř do všech obcí

Ale vraťme se zpět na úplný začátek. Psalo se datum 17. června 1872 a v restauraci Karolinských lázní se konala ustavující schůze nově založeného německého dobrovolného hasičského sboru Moravské Ostravy, do jehož čela byl zvolen člen obecního výboru Antonín Kasperlik. Sbor měl 161 členů, a to v družstvu lezců, stříkačů, strážním a dohledacím. Dobrovolníci přebrali pojízdnou ruční stříkačku, která byla společně s drobnou výzbrojí umístěna v městské věznici. Další dvě ruční stříkačky byly volně postaveny v podloubí radniční věže. Hasiči poté získali pojízdnou otočnou stříkačku, posunovací žebřík i vůz na rychlou přepravu 12 mužů. V roce 1894 bylo na území Moravské Ostravy zřízeno 26 zvonkových poplašných stanic a rok nato zprovozněn telefon. V roce 1892 hasiči zakoupili od firmy W. Knaust parní stříkačku za 3 600 zlatých. V tomtéž roce byla hned vedle nevyhovujícího hasičského skladiště na Antonínově náměstí (dnes Smetanovo nám.) postavena za 23 tisíce zlatých moderní jednopatrová hasičská zbrojnice s 28m lezeckou věží. V každém ohledu byl moravsko-ostravský hasičský sbor před první světovou válkou nejlépe vybaveným a vycvičeným sborem.

Až do roku 1927 působil v Moravské Ostravě německý hasičský sbor jako jediný. Dne 27. února 1927 došlo k založení Českého hasičského sboru Moravská Ostrava. V roce 1932 byla činnost obou sborů upravena novým hasebním řádem. Pohotovost drželi jeden měsíc čeští dobrovolníci, následující pak němečtí. I přesto však docházelo k velkým sporům zejména u společných zásahů, při kterých si německý sbor vymiňoval přednostní právo. V období 2. světové války (1943) zabrala hasičský dům německá protiletecká policie. Českému hasičskému sboru byl přidělen dřevěný barák u divadla. K dispozici měli pouze přenosnou motorovou stříkačku a staré hadice. I tak velmi aktivně a s plným nasazením pomáhali při vyprošťování raněných a mrtvých při těžkém náletu v roce 1944. Při osvobozovacích bojích se snažili zachránit výzbroj a výstroj. Autostříkačky a další vozy převezli do kolonie Hlubina, kde bez větší újmy přečkaly přechod fronty.

Budova městské hasičské zbrojnice - výřez domu vlevo

[zdroj: (m&j) Dobrovolní hasiči si v květnu připomenou 130 let od založení svého prvního sboru In: Ostravská radnice 4, Ostrava 2002.]