Felix Neumann (1860-1942) - ostravský architektŘeditelství Vítkovických kamenouhelných dolů

stav v r. 2004

Smetanovo nám. 2 / 979

[NKP] 50825/8 - 4025 úřední budova čp. 979
Smetanovo nám. č. 2
parc.č. 197, stav.
Řadový třípatrový dům v dominantní poloze Smetanova náměstí. Původní dvoupatrová stavba z režného zdiva s gotizujícími prvky v průčelí byla postavena podle projektu architekta Felixe Neumanna z r. 1896. Třetí patro bylo dostavěno dle projektu architekta O. Béma z r. 1926.

V roce 2004 byl dům rekonstruován - vyčištěny cihly na fásádě a přidány střešní okna. Přestavba pravé přístavby (před přestavbou měla březolitovou omítku) i vikýřů jsou architektonicky nezdařilé.

Smetanovo nám. 2 / 979 v r. 1921-2 stav v r. 2004 stav v r. 2004
stav v r. 2004 stav v r. 2004 stav v r. 2004 Budova Ředitelství Vítkovických kamenouhelných dolů je úplně vpravo (30. léta 20. st.) Ředitelství Vítkovických kamenouhelných dolů je vlevo, 50. léta 20. st.