Felix Neumann (1860-1942) - ostravský architektNájemní dům Mathiase Schönhofa s kavárnou Union

Nájemní dům Mathiase Schönhofa / dnes L. M.Posseltové

Velká ulice 2 / 52 (Masarykova náměstí)

Viz také Café Union

[NKP]12169/8 - 3241 městský dům čp. 52
Masarykovo nám. č.33
parc.č. : 166, stav.
Dvoupatrový dům komponovaný do nároží s historizující fasádou, postaven podle projektu Felixe Neumanna z roku 1898. V interiéru dochovaná původní dispozice a zbytky bohaté původní štukové výzdoby.

Nájemní dům Mathiase Schönhofa v r. 1899

Dům byl postaven v letech 1898-99 nanároží Velké ulice a Masarykova náměstí na místě dvou zdemolovaných velkoměšťanskýchdomů čp. 52 a 53. Projekt a následnou realizaci provedla firma ostravského architekta a stavitele Felixe Neumanna. Stavebníky byli židovští manželé Mathias a Charlotta Schönhofovi. V domě zřídili moderní komfortní kavárnu Union (v 1. patře). Její provozování však přenechali profesionálním kavárníkům. V přízemí domu byly obchody, ve 2. patře měli Schönhofovi luxusní 5-ti pokojový byt, další komfortní byt o 4 pokojích pronajímali. V podkroví byla krejčovská dílna protokolované firmy majitele domu a 2-pokojový byt. Nově postavený dům vzbudil v doběsvého vzniku velkou pozornost, zvláště komfortní kavárna. Dům byl náročně dekorován štukovou výzdobou – především na uličních fasádách, ve vstupním vestibulu a v prostorách kavárny v 1. patře. Poté, co dům r. 1940 získalo do vlastnictví město Ostrava, byl celý objekt, kromě přízemí, adaptován pro potřeby hudební školy.

stav v r. 2004

Dům byl po 2. světové válce špatně udržován, stav objektu byl r. 1968 označen jako havarijní. V letech 1968-72 proběhla poměrně náročná generální oprava.

Protože stavební stav domu vyžadoval další generální oprava, magistrátměsta Ostravy prodal dům v roce 2001 MUDr. Lianě M.Posseltové, která v roce 2002 započala celkovou opravu domu, která byla ukončena v prosinci 2003. Byla obnovena původní fasáda domu, včetně štukové výzdoby, nová střecha, zesílení stropních konstrukcí potřebám současnosti a vybavení domu dvěma výtahy. Suterén domu bylzvýšen pro plnohodnotné využití. V přízemí a druhém patře byl dům opraven pro potřeby bankovního domu, ve třetím patře a podkroví jsou zřízeny kancelářské prostory.


DŮM SE SEDMI VCHODY

Nájemní dům Mathiase Schönhofa / dnes L. M.Posseltové

Mezi šenkovními domy na Hlavním náměstí (nyní Masarykovo) měl tento dům výsadní postavení. Bylo dáno jeho polohou v bezprostřední blízkosti městské radnice, bohatstvím, společenským postavením a vlivem jeho majitelů, a dále tím, že jako jediný v celém městě, s výjimkou radnice, měl už na začátku 18. století první patro. Dům patřil po několik generací rodinám zámožných řezníků Kalusů a od roku 1710 s nimi spřízněných Máchů, rovněž řezníků. Díky svému bohatství i svým schopnostem zastávali příslušníci obou rodin nejvýznamnější místa ve správě města jako radní a purkmistři.

V roce 1759 byl purkmistrem Josef Mácha. Z toho titulu vítal u městské brány slavného generála Laudona, který se zde na krátkou dobu usídlil. Byl uveden do purkmistrova domu, pohoštěn, a tak se mu v něm zalíbilo, že když o sedm let později doprovázel mladého císaře Josefa II. přes Ostravu na inspekční cestu do Těšína, ubytoval se opět i s císařem v domě, který už znal. Císařovým hostitelem byl tehdy Josefův syn a dědic Vavřinec Mácha, řezník a samozřejmě i purkmistr Moravské Ostravy.

Dům po roce 1770 střídal své majitele a stál na náměstí ještě v 90. letech 19. století. Roku 1891 koupil parcelu 1 s domem Mathias Schönhof. Starý dům s vadnou šindelovou střechou nechal zbourat a na jeho místě i na místě vedlejší budovy postavil nový nárožní dvoupatrový široký dům se dvěma vchody - z náměstí a z Velké ulice. Kolaudace proběhla 19. 12. 1898. Autorem projektu obytné a obchodní budovy, na jejíž fasádě převažují pseudobarokní dekorativní prvky, byl renomovaný ostravský architekt Felix Neumann. Některé z mnoha domů, které projektoval a stavěl, dosud stojí v centru města.

V tomto prostorném domě se vedle majitelů a nájemníků vystřídala celá řada obchodů, pohostinských i jiných podniků a dalších institucí. Byty byly ve druhém patře. Celý prostor prvního poschodí zabíraa původně „košer" kavárna UNION s hernou. V přízemí byly obchodní lokály a restaurace Plzeňská pivnice, které měly zpočátku společný vchod z náměstí, od roku 1932 byl vchod do restaurace z Velké ulice. V roce 1934 byla z části restaurace a z obchodního lokálu zřízena kavárna TABAEIN s oblíbenou předzahrád-kou ve Velké ulici. Z rohového vchodu se vstupovalo do papírnického velkoobchodu, v posledním lokálu na Velké ulici bylo vetešnictví. Tento dům měl tedy vchod z náměstí, z rohu a na Velké ulici pět vchodů do obchodních lokálů -byl to tedy opravdu dům se sedmi vchody. Do roku 1912 patřil manželům Schönhofovým a poté manželům Segalovým. V roce 1940 jej koupila městská obec Moravská Ostrava. Předchozí majitelé židovského původu byli vystěhováni a došlo k rozsáhlé přestavbě celého domu. Skončil provoz kavárny UNION, všechny další restaurační místnosti byly zrušeny a v obou patrech byla zřízena městská německá hudební škola. V přízemí zůstalo pět obchodů (mj. pleteným a střižním zbožím, prodejna dámských klobouků, parfumerie a kosmetika, velkoobchod gumovým zbožím). Všechny prostory byly tedy plně využity. Hudební škola v budově ukončila Činnost v březnu 1945.

Nájemní dům Mathiase Schönhofa / dnes L. M.Posseltové

Poté se tento dům dostal do vlastnictví komunálního podniku „Bytová péče a výstavba města Ostravy", 1. 7. 1955 nabyl vlastnického práva Československý stát - Městský národní výbor v Ostravě, od šedesátých let Krajské divadlo loutek v Ostravě. Zpočátku bylo přízemí s vchody z rohu náměstí a z Velké ulice využíváno pro obchody (knihkupectví, prodejna klobouků, prodejna pneumatik Barum, kanceláře). Od roku 1953 pak v těchto prostorách sídlila provozovna družstva Fotografia i s fotoateliérem.

V obou patrech byly úřadovny Domu osvěty - později Osvětové besedy Ostrava 1. Pří této instituci začal v budově působit amatérský soubor Dřevené království. Tehdy nikdo netušil, že se zakládá tradice, která poznamená druhé půlstoletí existence tohoto domu. Od roku 1953 začalo v budově v návaznosti na Dřevěné království působit profesionální Krajské divadlo loutek. Přes občasné změny názvu, provozní problémy (rozsáhlá rekonstrukce v letech 1968-1972, kdy soubor působil v Bartovicích, a v letech 1980-1990 podřízenost Státnímu divadlu v Ostravě) vytrvalo loutkové divadlo v tomto domě až do září' 1999, kdy byl na Černé louce zahájen provoz v nové budově. Dům čp. 52 nenazve dnes žádný Ostravan jinak než „bývalé Divadlo loutek".

Roku 2000 přistoupil nový vlastník k rozsáhlé, nákladné rekonstrukci celé budovy. Po jejím dokončení v roce 2002 vynikla její dřívější krása a budova se stala ozdobou celého náměstí. V současné době sídlí v přízemí úřadovny GE Capital Bank.

[Dlouhý, J. Dům se sedmi vchody In: Staleté domy, Repronis Ostrava, edice Ostravica, Svazek 5, první vydání, Ostrava 2004]


čtvrtý zprava vpravo Dům z kavárnou Union je za pouliční lambou