Felix Neumann (1860-1942) - ostravský architekt

 Obchodní dům Nathana Juhla

Obytný a obchodní dům Nathana Juhla

Masarikovo nám. 19 / 36, Moravská Ostrava

Dům byl postaven 1911, v r. 1944 byl poškozen při náletu, demovolován v několika fázích 1948-53.

Stával mezi domem Emanuela Neumanna 20 / 37 a domem E. Bergera 18 / 1459.

Obytný a obchodní dům Nathana Juhla - třetí zprava stav v r. 2004 stav v r. 2004
podoba náměstí před r. 1911 Obytný a obchodní dům Nathana Juhla - třetí zprava - stav po r. 1911 druhý zleva druhý zleva

O Mor. O. jako "Rezervaci" arch. pozdní Secesa a Art déco

...

Kulminačním bodem asanace se stal rok 1911. Kolem tohoto data vyrůstá několik výrazných celků, jejichž podobu z větší části určili místní tvůrci. Ačkoliv urbanistické pozadí celé akce dosud nebylo zcela objasněno, můžeme předpokládat, že je podmínila velmi kvalitní koordinační činnost městského stavebního úřadu. V recepci soudobé berlínské tvorby, byť přirozeně s výrazným stylovým posunem, i dále pokračoval Felix Neumann. Otázkou podrobnějšího studia by se mohl stát tvůrčí podíl jednoho z projekčních spolupracovníků z jeho kanceláře, talentovaného kreslíře Adolfa Dočkala. Jejich objekty vesměs vycházely ze symetrických, barokně modelovaných hmot, završených volutovými štíty, a v detailu oživovaných lujsejézním dekorem medailonů, festonů a zejména filigránského ornamentu vlnovek a šperkařsky ztvárněných prvků. 33

...

33 Poznamenaly zejm. severozápadní frontu hlavního náměstí (nájemní domy J. Juhla, čp. 36, z r. 1911; dům S. Rotha, čp. 38, z téže doby [1910]), větší část Jiráskova nám. (hotel H. Langera, č. 3, a náj. dům E. Bergera, č. 5) i jednotlivé stavby (zvl. dům I. Schwalze z r. 1911, 28. října 58 [správně: 3 / 284], a dům F. Šmolky z téhož roku, Zahradní 1).

[zdroj: Zatloukal, P., O Mor. O. jako "Rezervaci" arch. pozdní Secesa a Art déco In: Ostrava 18, nakl. Tilia, Šenov 1997, 168]

stav v r. 1911