Felix Neumann (1860-1942) - ostravský architektSynygoga, Vítkovice

Synygoga, Vítkovice Stavba templu byla umístěna na nároží Schusterovy (Polní=Štefanikovy= La Pasionarie=Halasovy) a Rossegerovy (Třebízského=Kutuzovy) ulice,poblíž nám. Jiřího z Poděbrad. Pozemek zakoupila Židovská chrámová společnost ve Vítkovicích (ustanovená v r. 1901). Templ byl postaven v r. 1907. Slavnostního vysvěcení se dočkal v září 1911. O stavbu se zasloužil činitel ostravské ŽNO Leopold Rufeisen, finančně přispěly vítkovické železárny.

Pozemek neměl popisné číslo, templ byl samostatně stojící halovou dvoupodlažní budovou o rozměrech 26 x 17 m, s dvojicí věží na průčelí. Do výstavby sousední dívčí měšťanské (dnes základní) školy se podstatně urbanisticky uplatňovala v průhledu Polní ulicí a jako lokální dominanta. Svatostánkem směřoval mírně k severovýchodu, vzhledem k dané prostorové situaci. Felix Neumann použil ekletických historizujících prvků.

V roce 1924 a 1926 prodělala kupole nad sálem úpravu stavitelem Žibřidem Liebermannem. Vítkovickou synagogu zapálili nacisté 24.5.1939, oheň zcela uhasl až 5.6., trosky budovy byli odstraněny do r. 1941, kdy byl pozemek přeměněn na hřiště sousední školy, tak slouží dodnes.

Podobný osud čekal také návštěvníky templu. Pod přímým vedením nacisty Adolfa Eichmanna bylo v listopadu 1939 transportováno 1223 židovských mužů do Niska. Následovaly další cesty do koncentračních táborů a vraždění. Z původních deseti tisíců obyvatel židovského původu jich během války osm tisíc zahynulo. Do města se po válce vrátilo kolem pětistovky přeživších, z nichž většina odjela do Izraele. Dnes se v Ostravě k židovské národnosti hlásí pouhá padesátka lidí... (Viz také Historie židovské komunity v Ostravě)

[zdroj: Klenovský, J. Židovské památky Ostravy, Ostrava, první vydání 1998.]

Pohlednice Vítkovic, synago je na spodním obrázku