Felix Neumann (1860-1942) - ostravský architektHotel Gami (Royal)

Reální 5 / 1476 (Poštovní 13), Moravská Ostrava

[NKP] 12115/8 - 3315 menza čp. 1476
ul. Reální č. 5 ( Poštovní 13)
parc.č. 482/1, stav.
Do nároží komponovaný, původně samostatně stojící třípatrový hotel se zvýšeným přízemím. Projekt od architekta Felixe Neumanna z r. 1911, dostavován do Reální ul. ve stejném stylu taktéž Felixem Neumannem v r. 1925.

V r. 1911 na rohu ul Reální a Poštovní postavil Felix Neuman Hotel Gami s luxusní kavárnou v přízemí. Hotel byl později přejmenován na Royal (viz. plán z. r. 1925).

Dnes slouží Filosofické fakultě Ostravské univerzity a v prostorách kavárny je Mensa.

[zdroj: Vybíral, J., Zrození velkoměsta, vyd. Era ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště v Ostravě, třetí upravené vydání, Šlapanice 2003]


po r. 1925

...
Obratný Reicher55) se během svého působení v kavárně Union stal známou osobou a podařilo se mu také shromáždit značný majetek, díky němuž se mohl pustit do výstavby vlastního podniku. Ve středu 17. dubna 1912 otevřel na nároží Reální a Poštovní ulice hotel Royal s kavárnou a obohatil tak „Mor. Ostravu o podnik, který nadmíru charakteristicky vypovídá o jejím velkoměstském rozvoji".56) Především zbudování nového hotelu bylo dalším pomyslným stupínkem ve velkoměstských aspiracích Ostravy, kde byl nedostatek ubytovacích prostor dlouhodobým problémem. Situace byla tak vážná, že prý cizinci, kteří přicestovali večer, museli být v přeplněných hotelech umísťováni do koupelen nebo čítáren a písáren.57) Do velké kavárenské místnosti v přízemí, která se otvírala do obou ulic, pronikalo denní světlo jedenácti okny sahajícími až po strop. Vnitřní zařízení, široké lenošky u zďí i ostatní místa k sezení, to vše bylo provedeno v sytých tmavě tónovaných barvách. Kavárna nabízela obvyklé rozptýlení, jako byla četba, kulečníky a hrací stolky. Obzvláštním překvapením však byla obrovská malba, na níž vídeňský malíř Viktor Schmiedt zachytil starý řetězový most a prastaré, již dlouho neexistující kaštany. Hotel měl čtyřicet moderních pokojů. Budova i interiéry byly provedeny podle návrhů ostravského architekta Felixe Neumanna. Zvláštního uznání se dostalo M. Reicherovi za to, že pověřil zařízením téměř výhradně ostravské řemeslníky a umělce. Pozornosti hodná byla také ventilace téměř neviditelně připevněná na strop a poháněná elektrickými ventilátory umístěnými v podkroví, které pracovaly absolutně neslyšně: „Principy moderní hygieny a zdraví slaví v tomto krásném novém podniku opravdový triumf."58)
...

...
V roce 1925 byla také budova hotelu a kavárny Royal rozšířena přístavbou sahající až k tělocvičně německé státní reálky v Reální ulici. Kavárenská místnost v přízemí tak byla prodloužena téměř o devět metrů, v mezipatře byla při nové čelní zdi nad novým vchodem do hotelu zřízena menší galerie a na dvorní straně v mezipatře nové přístavby nad kancelářemi herna s kulečníky. Hotel nyní disponoval 61 pokoji. I tato přístavba byla provedena podle projektu architekta F. Neumanna.84)
...

55 Působil v nádražních restauracích v Bohumíně, Osvětimi, Přerově, čtyři roky jako obchodní vedoucí vídeňského hotelu Metropol, v lázeňské restauraci v Dárkově, čtyři a půl roku byl nájemcem ostravského hotelu Gambrinus a šest let vedl kavárnu Union.

56) Hotel und Café Royal. Eróffhung morgen abends. - Der erste Eindruck. OZ 16. 4. 1912, č. 87, s. 4.

57) Das neue hotel National. OZ 15. 2.1913, č. 38, s. 7.

58) Die Eróffnung des Café Royal. OZ 18. 4.1912, č. 89, s. 4.

84) AMO, OÚ, sign. Gbll, kart. č. 329.

[zdroj: Glombíčková, Šárka Zaniklý svět kaváren v Moravské Ostravě In: Ostrava 22, nakl. Tilia, Šenov 2005, str. 7-38.]

stav v r. 2004 stav v r. 2004
stav v r. 2004 stav v r. 2004 stav v r. 2004