Felix Neumann (1860-1942) - ostravský architektLiteratura a prameny

Texty a údaje byly čerpány s následujících zdrojů:

 1. Adamus, A., Z dějin moravskoslezské radnice, presidium městské rady Města Mor. Ostravy, 28. 10. 1930, 82, 86-87.
 2. (ama), První republika: Kolem Textilie to žilo, Mladá fronta DNES - Regionální mutace severni Morava a Slezsko, 7. 3. 2007, str. 4
 3. Archív města Ostravy, http://amo.mmo.cz
 4. Baruch, Ant. – Rohlová E., Místopis starých Mariánských Hor (pokračování), in: Ostrava, Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 23, nakl. Tilia, Šenov 2007, s. 216.
 5. Broulík, Petr, Neumann - nenápadný průkopník, Mladá fronta DNES Regionální mutace - severni Morava a Slezsko, 28. 2. 2008
 6. Broulík, Petr, Německou dominantu města museli bourat sami Němci, Mladá fronta DNES Regionální mutace - severni Morava a Slezsko, 9. 5. 2007
 7. Broulík, Petr, Německý dům zvali Češi Trucburg, Mladá fronta DNES Regionální mutace - severni Morava a Slezsko, 9. 5. 2007
 8. Broulík, Petr: Výtvarník kvůli "baráku" pátrá po díle architekta, in MF Dnes Regionální mutace - severni Morava a Slezsko, 3. 4. 2008.
 9. Broulík, Petr: Architektovo dílo přibližuje internet, in MF Dnes Regionální mutace - severni Morava a Slezsko, 3. 4. 2008.
 10. Daněk, R., Emanuel In: NEUMANN, žid. rodina podnikatelů, in: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 4. (16.), Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta a Ústav pro regionální studia, Ostrava 2003, 75-76.
 11. Daněk, R., Felix In: NEUMANN, žid. rodina podnikatelů, in: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 4. (16.), Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta a Ústav pro regionální studia, Ostrava 2003, 76-77.
 12. Dlouhý, J., Staleté domy, nakl. Repronis Ostrava, edice Ostravica, Svazek 5, první vydání , 2004.
 13. Gavendová, M., Sakrální arch. Ostravy 1880 - 1914: prům. obce a jejich chrámy, in: Památkový ústav v Ostravě: Výroční zpráva 1999, Ostrava 2000.
 14. Glombíčková, Šárka Zaniklý svět kaváren v Moravské Ostravě, in: Ostrava, Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 22, nakl. Tilia, Šenov 2005, str. 7-38.
 15. Historie židovské komunity v Ostravě, http://zidovske.misto.cz
 16. Chválová, Eva, Obchodní domy v Moravské Ostravě v období první republiky, in: Ostrava, Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 22, nakl. Tilia, Šenov 2005, str. 136-140.
 17. Joklová, D., Bartovice po zrušení roboty, RaB NOVINY, Ostrava 1. 3. 2004.
 18. Joklová, D., Radvaničtí obchodníci, hostinští a řemeslníci před I. sv.válkou, in: RaB NOVINY, Ostrava 1. 5. 2004.
 19. Juřica, Martin, Dějiny Jiráskova náměstí v Moravské Ostravě In: Ostrava 23, nakl. Tilia, Šenov 2007, str. 177-203.
 20. Klenovský, J., Židovské památky Ostravy, Ostrava, první vydání 1998.
 21. Krčmářová, E., Prostor a noblesa v centru města zřejmě už nelákají, MS Den 1. 12. 1997.
 22. (lík) Zahradní pavilon byl oblíbený, in Mladá fronta DNES Regionální mutace - severni Morava a Slezsko, 9. 5. 2007
 23. (m&j) Dobrovolní hasiči si v květnu připomenou 130 let od založení svého prvního sboru, Ostravská radnice 4, Ostrava 2002.
 24. (m&j) Zapomenutá Ostrava: Německý dům, Ostravská radnice 5, Ostrava 2003.
 25. Myška, M., Friedrich Eduard, in: FULDA, rodina podnikatelů, komunálních politiků a žurnalistů. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 9., Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta a Ústav pro regionální studia, Ostrava 1997, 36.
 26. Myška, M., Hadaszczoka, Johann, in: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 7., Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta a Ústav pro regionální studia, Ostrava 1996, 31, 37.
 27. Myška, M. – Zářický A., Böhm, Max, in: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 4. (16.), Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta a Ústav pro regionální studia, Ostrava 2003, 20-21.
 28. Podtitul: Pohled do starých časů - Radvanice před osmdesáti lety, RaB NOVINY, Ostrava 1. 9. 2004.
 29. Przybylová, B., Ostravská jizdní policie, in: Ostrava, Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 18, nakl. Tilia, Šenov 1997, 281.
 30. Přehled nemovitých kulturních památek v Mor. O., in: Sborník Pam. ústavu v O., Státní památkový ústav v Ostravě 1994, 12-17.
 31. Radová, Markéta, Ostravici čeká první kolaudace, in Mladá fronta DNES - Regionální mutace severni Morava a Slezsko, 7. 3. 2007, str. 4
 32. Schwarz, A., Das Deutsche Haus in Mährisch Ostrau, in: Gedenkblátter zur Feier der Eroffnung am 2. und 3. Juni 1895, den Mitgliedern und Forderern děs Vereins Deutsches Haus gewidmet von ... Mahrisch Ostrau 1895 - Wiener Bauindustrie - Zeitung, 12, 1895, 30, 662, 680.
 33. Šerka, J., Historie výstavby Nové radnice v Mor. Ostravě, in: Ostrava, Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 18, nakl. Tilia, Šenov 1997, 261, 262.
 34. Šerka, J., Richter, Karl, in: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 11., Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta a Ústav pro regionální studia, Ostrava 1998, 117-118.
 35. USAAF.net
 36. Vybíral, J., Zrození velkoměsta, Památkový ústav Ostrava, druhé vydání, Ostrava 1998.
 37. Vybíral, J., Zrození velkoměsta, vyd. Era ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště v Ostravě, třetí upravené vydání, Šlapanice 2003, 15-17, 28, 37-39, 41, 42, 45, 62-64, 68, 74, 82, 83, 194, 208-211.
 38. Výpis z ústředního seznamu nemovitých kulturních památek okr. Ostrava č. 3807, Státní památkový ústav v Ostravě 2004.
 39. Zatloukal, P., O Mor. O. jako "Rezervaci" arch. pozdní Secesa a Art déco, in: Ostrava, Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 18, nakl. Tilia, Šenov 1997, 164-165, 166, 168, 169
 40. Zatloukal, Pavel, Příběhy dlouhého století, Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku, Muzeum umění Olomouc 2002, str. 389.
 41. Zatloukal, P.; Wahla, I.; Šlapeta, V.; Potůček, J.; Pelčák, P.; Jakubcová, A., Elly Oehler/Olárová – Oskar Oehler/Olár / Architektonické dílo, Obecní dům Brno, 2007, ISBN 978-80-254-0967-1]


Biografický slovník Slezska a severní Moravy

(vyd. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta a Ústav pro regionální studia, Ostrava 2003, autor hesla Felixe a Emanuela Neumanna: Radoslav Daněk)

Literatura k heslu:

 1. 70. Geburtstag. In: Ostrauer Zeitung 9. 9. 1930, 207, 2;
 2. Barcuch, A. - Rohlová, E.: Místopis starého Přívozu. In: Ostrava 16, 230;
 3. E. N. - Gestorben. In: Ostrauer Zeitung 9. 8. 1896, 91, 3;
 4. Jiřík, K. (ed.): Dějiny Ostravy Ostrava 1993, 565-566;
 5. Vybíral, J.: Zrození velkoměsta. Architektura v obraze Moravské Ostravy 1890-1938, Ostrava 1997;
 6. Zatloukal, P.: O Moravské Ostravě jako „rezervaci" architektury pozdní secese a art déco. In: Ostrava 18, 164-168;
 7. Klenovský, J.: Židovské památky Ostravy, Brno - Ostrava 1997-1998, 20-24;
 8. Barcuch, A. - Rohlová, E.: Místopis starých Vítkovic. In: Ostrava 20, 293;
 9. Zatloukal, P,: Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc 2002, 389.


Výpis z ústředního seznamu nemovitých kulturních památek okr. Ostrava č. 3807

[zdroj: http://www.moap.cz/o-mestskem-obvodu/kulturni-pamatky/id_pamatky=199/]

MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

MORAVSKÁ OSTRAVA

k.ú.: Moravská Ostrava

kód k.ú.: 380700102

č-FSÚ: 7013520

č. ZSJ: 11344 - 11367

Městská památková zóna Moravská Ostrava

prohlášena Vyhláškou MK ČR ze dne 10. září 1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, publikovanou ve Sbírce zákonů č. 476/1992.

Hranice památkové zóny začíná vnější hranicí v ulici 30. dubna parc.č. 3515/5, pokračuje vnější hranicí parc.č. 3515/6, přechází parc.č. 910/4, pokračuje po vnější hranici parc.č. 907/3, 905/5, 899/6, přechází parc.č. 3515/1, 980, dále pokračuje Horově parc.č. 991/2, ulici Sadové parc.č.1000, po hranici parc.č. 1036, po vnitřním okraji řekay Ostravice parc.č. 3652, po vnitřním okraji parc.č. 1519/21, 3372/1, přechází parc.č. 3372/4, pokračuje ulicí 28. října parc.č. 3582/1, parc.č. 3589/2, pokračuje vnější hranicí ulice Porážkové parc.č. 3576/1, hranicí parc.č. 1800/1, přechází ulicí Českobratrskou parc.č. 3506, pokračuje vnější hranicí parc.č. 1881/1, vnější hranicí ulice Žerotínovy parc.č. 3564, přechází parc.č. 3560 a znovu po ulivi Žerotínově parc.č.3558, vnější hranicí ulice Poděbradovy parc.č. 3559, hranicí parc.č. 1372/1, přechází ulici Nádražní parc.č. 3550/1 k parc.č. 3515/5, kde se hranice uzavírá.

PŘÍVOZ

k.ú.: Přívoz

kód k.ú.: 380700105

č. FSÚ: 713767

č. ZSJ: 11376

MPZ Ostrava-Přívoz

MPZ Ostrava-Přívoz prohlášena vyhláškou č. 108 ze dne 1.4.2003 s účinností od 1.9.2003.

Hranice začíná v ulici Wattově, na severním rohu p.p.č. 394/1. Pokračuje po severovýchodní hraně tohoto pozemku a p.p.č. 394/2 k jeho jihozápadnímu rohu, odkud směřuje k severovýchodu po hraně p.p.č. 394/3, přechází ulici Wattovu p.p.č. 952 k jihozápadnímu rohu st. p.č. 291. Sleduje severozápadní hranu tohoto pozemku a st. p. č. 290/2, p.p.č. 41/2, st.p.č. 77/2, 77/1, kolmo přechází ulici Zákrejsovu p.p.č. 901. Sleduje její východní hranu ke křižovatce s ulicí Špálovou p.p.č. 904/1, sleduje její severní hranu a severní hranu komunikace p.č. 919/2, přechází ji a p.p.č. 15/9 k severnímu rohu st.p.č. 942. Sleduje severní hranu st.p.č. 942, 2294/1, 994, lomí se k jihu po hranách st. p.č. 994, p.p.č.15/8, 94/1, 94/2, 15/7, 919/4, 24/1, st.p.č. 944, p.p.č. 24/2, st.p.č. 1019. Přechází kolmo p.p.č. 904/1 a sleduje její jižní hranu na jihozápadní roh p.p.č. 904/4, přechází p.p.č. 904/1 na severovýchodní roh p.p.č. 904/3 a pokračuje po jihovýchodní straně p.p.č. 904/1, 414/2, přechází ulici Ostravskou p.p.č. 388/42 na jihovýchodní roh p.p.č. 950/1. Obchází tento pozemek po jihovýchodní a jihozápadní straně, pokračuje po hranicích p.p.č. 995, 950/1, st.p.č. 194/2 a přechází ulici Nádražní p.p.č. 949/1 k p.p.č. 411. Z jihozápadu obchází p.p.č. 411, st.p.č. 192, opět p.p.č. 411, lomí se k severovýchodu podél hran p.p.č. 411, st.p.č. 1155 a p.p.č. 349/1, kterou sleduje až k výchozímu bodu.