Felix Neumann (1860-1942) - ostravský architektEmanuel Neumann

majitel pivovaru, komunální politik, otec architekta Felixe Neumana

narozen: 1824 Radvanice (m. č. Ostravy)
zemřel: 17. 8. 1896 Wien (Rakousko)

Narozen jako nejstarší syn v rodině Josefa Neumanna, majitele hostince a části velkostatku v Radvanicích, a jeho ženy Karoliny. Studoval v Těšíně a ve Vídni. V r. 1854 uzavřel sňatek s Karolíne, rozené Loew, s níž měl 3 syny a 5 dcer.

1859 převzal spolu s manželkou pacht radvanického statku a 1869 také provoz jednoduchého ručního pivovaru, který založil jeho otec již 1858. V následujících letech zvýšil výrobní kapacitu pivovaru převedením výroby na parní trakci, 1890 vystavěl nový ležácký sklep a 1894 novou sladovnu. 1874 se stal majitelem domu na náměstí v Moravavské Ostravě (6. p. 37), v němž zřídil vlastní hostinec, známý jako „Radwanitzer Bierhalle", později hotel „Gambrinus". Ještě za Neumanova života převzal částečně řízení pivovaru a vedení hotelu jeho prvorozený syn Arthur (1856-1931), který se po 1. světové válce prosadil jako pivovarník v německém Hamburku.

1867-69 byl Emanuel Neumann poprvé zvolen starostou obce Radvanic. Tuto funkci vykonával ještě 1874-76 a 1889-91. Zasedal též v obecní radě Radvanic a předsedal místní školní radě. Byl členem německé strany svobodomyslné a zakladatelem a členem představenstva spolku „Německý dům" v Moravavské Ostravě.

V posledních letech života byl Emanuel Neumann těžce nemocen. Odjel na kliniku do Vídně, kde se měl podrobit operaci; ještě než k ní došlo, zemřel. Pohřben byl na židovském hřbitově v Moravské Ostravě 1).


[Zdroj: Daněk, R. Emanuel In: NEUMANN, žid. rodina podnikatelů In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 4. (16.), Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta a Ústav pro regionální studia, Ostrava 2003, 75-76.]


1) První pohřeb na ostravském židovském hřbitově (nyní park Milady Horákové a modlitebna Církve bratrské na ul. 28. října) se uskutečnil v roce 1872 a když byl v roce 1986 likvidován, odpočívalo zde 6000 zesnulých.