Felix Neumann (1860-1942) - ostravský architektJmenný rejstřík

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

 • lokalizace jsou dle současného stavu názvů ulic
 • vždy je uvedeno: číslo orientační / číslo popisné (ulice v závorce je v případě rohového domu)
 • (d.) je poznámka, že objekt byl již demolován
 • [NKP] Nemovitá kulturní památka
  1. Austria
   kavárna
   viz nám. Msgre Šrámka 146, Moravská Ostrava (d.)
   Asimus E.
   viz Sokolska tř. 20 / 943, Moravská Ostrava [NKP]
   Astoria
   kavárna
  2. Barák
   viz Nádražní 157 / 532 (Marianskohorská 2), Ostrava - Přívoz [NKP]
   viz také dům mladých umělců (v letech 1997-2000)
   Bartek Jindřich
   viz tř. 28. října č.p. 156, Ostrava - Marianské Hory (d.)
   Bauhutte
   ostravský spolek
   Berger E.
   viz Jiráskovo nám. 2 / 1437, Moravská Ostrava [NKP]
   viz Jiráskovo nám. 5 / 35, Moravská Ostrava
   viz Masarykovo nám. 18 / 1459, Moravská Ostrava
   Böhm Max, Dr.
   podnikatel, majitel přívozské rafinerie * 25. 10. 1857 Wien (Rakousko), [t]
   viz vila Matiční 2 / 1042 (Přívozská), Moravská Ostrava
   Boleslawsky Ferdinand
   viz Přívozská 21 / 1085 [NKP]
   Brom Josef
   viz tř. 28. října č.p. 156, Ostrava - Marianské Hory (d.)
   Bronner L.
   viz 28. října 39 / 192, Moravská Ostrava
  3. Deininger Wunibald
   vídeňský architekt
   viz Masarykovo nám. 34 / ?, Moravská Ostrava (d.)
   Deutsches Haus
   česky: Německý dům, Nádražní ? / 951, Moravská Ostrava (d.)
   Dočkal Adolf
   nadaný kreslíř v ateliéru Felixe Neumanna
  4. Ferstel H. V.
   vídeňský architekt a profesor na Vysoké škole technické ve Vídni
   Fiedler Gustav
   starosta Moravské Ostravy (1901-18)
   viz Pozemky pro Novou radnici
   Fokt Antonín
   viz tř. 28. října č.p. 156, Ostrava - Marianské Hory (d.)
   Fulda Friedrich Eduard
   těšínský architekt * 31. 1. 1841 Vítkovice (m.č. Ostravy), t ? 11-1909 Těšín.
   viz nám. Msgre Šrámka 146, Moravská Ostrava (d.)
  5. Gami
   hotel na Reální 5 / 1476 (Poštovní 13) [NKP]
   v r. 1925 hotel Royal
   Graossheim K. von
   berlínský architekt
  6. Haas W.
   viz Na Hradbách 12 / 1257 (Sokolská tř.), Moravská Ostrava
   Hadaszczok Johann
   středošk. prof.,průkopník turistiky, odb. spisovatel, * 21. 4. 1858 Frýdek (m.č. Frýdku-Místku), t 23. 9.1895 Moravská Ostrava.
   viz Nádražní 73 / 910 (Harantova č.o. 1), Moravská Ostrava (d.)
   Hilf A., Dr.
   předseda židovské náboženské obce
   viz Mánesova ? / 1190, Moravská Ostrava (d.)
  7. Juhl Nathan
   viz Masarykovo nám. 19 / 36, Moravská Ostrava (d.)
  8. Kanclíř Rudolf
   viz tř. 28. října č.p. 156, Ostrava - Marianské Hory (d.)
   Karolina
   Koksovna Karolina, byv. prům. zóna Karolina 1319, Moravská Ostrava (d.)
   Kehl H., Dr.
   lékař
   viz vila Střelniční 17 / 868, Moravská Ostrava (d.)
   Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
   viz
   ? ? / ?, Ostrava - Radvanice
   König K.
   vídeňský architekt a profesor na Vysoké škole technické ve Vídni
   Kramer Franz
   viz Střelniční 2 / 6 (Masarykovo nám.), Moravská Ostrava [NKP]
   viz Pozemky pro Novou radnici
   Kraus K., Dr.
   viz nám. Msgre Šrámka 146, Moravská Ostrava (d.)
   Kayser H.
   berlínský architekt
  9. Langer H.
   viz Jiráskovo nám. 3 / 283, Moravská Ostrava
   Loew Karolina
   rodné jméno ženy Emanuela Neumanna, matky Felixe Neumanna
  10. MERKUR
   viz tř. 28. října č.p. 156
   Městské hasičské zbrojnic
   viz Smetanovo nám. ? / 886, Moravská Ostrava (d.)
   Městské jízdní policie
   viz Karvinská ? / 1232, Moravská Ostrava (d.)
   Miková M.
   viz Masarykovo nám. 33 / 51, Moravská Ostrava (d.)
   MOEL
   Spořitelní družstvo pro úředníky MOEL
   viz Křižíkova 3 / 1241, Moravská Ostrava (d.)
   Mratschek Oskar
   ostravský městský stavitel
   viz Smetanovo nám. ? / 886, Moravská Ostrava (d.)
  11. Neumann Arthur
   bratr Felixe Neumanna
   Neumann Emanuel
   otec Felixe Neumanna
   Neumann Felix
   ostravský architekt
   Neumannová Karolina
   žena Emanuela Neumanna, matka Felixe Neumanna
   Německý dům
   německy: Deutsches Haus, Nádražní ? / 951, Moravská Ostrava (d.)
  12. Offnerová Karolina (Carolina)
   viz tř. 28. října č.p. 156
   Otýpka Antonín
   viz tř. 28. října č.p. 156, Ostrava - Marianské Hory (d.)
  13. Poppová M.
   viz Střelniční 1 / 10 (Kostelní), Moravská Ostrava
  14. Radvanice
   německy: Radwanitz, viz historie Radvanic, dnes část Ostravy
   viz také Budova školy v Radvanicích
   Ředitelství Vítkovických kamenouhelných dolů
   Smetanovo nám. 2 / 979, Moravská Ostrava [NKP]
   Richter Karl, JUDr.
   advokát, * 21.' 11. 1844 Jihlava, t 14. 7. 1928 Moravská Ostrava.
   Dvořákova 4 / 1037, Moravská Ostrava [NKP]
   Reimann W.
   majitel továrny na výrobu lepenky
   viz Nádražní 69 / 1105, Moravská Ostrava (d.)
   RIX
   Obchodní dům 28. října ? / 203 (Vojanova, Velká), Moravská Ostrava (d.)
   Roth S.
   viz Masarykovo nám. 21 / 38, Moravská Ostrava
   Royal
   hotel na Reální 5 / 1476 (Poštovní 13) [NKP]
   původně hotel Gami
  15. Schmelz I.
   viz 28. října 3 / 284 (Nádražní), Moravská Ostrava
   Schönhof Mathias
   viz Velká 2 / 52 (Masarykovo nám.), Moravská Ostrava
   viz Café Union
   Spitzer G.
   viz Na Hradbách 12 / 1257 (Sokolská tř.), Moravská Ostrava
   Spořitelní družstvo pro úředníky MOEL
   viz Křižíkova 3 / 1241, Moravská Ostrava (d.)
   Stiassneh W.
   vídeňský stavitel
   Strassmann Markus
   Střelniční 16 / 78
   Synagoga
   viz Halasova / Kutuzovova 1198, Ostrava - Vítkovice (d.)
   viz Historie židovské komunity v Ostravě
   Šmolka F.
   viz Zahradní 1 / 1471 (Poštovní), Moravská Ostrava [NKP]
  16. Trnkal Josef
   viz tř. 28. října č.p. 156, Ostrava - Marianské Hory (d.)
   Tschuschnerová Leopoldina
   viz Střelniční 2 / 6 (Masarykovo nám.), Moravská Ostrava [NKP]
   viz Pozemky pro Novou radnici
  17. Ulrich Hanuš
   ostravský stavitel
   starosta Moravské Ostravy v r. 1918
   viz Pozemky pro Novou radnici
   Union
   viz Café Union
   kavárna v domě na Velká 2 / 52 (Masarykovo nám.), Moravská Ostrava
   spolek Union viz Židovský starobinec a sirotčinec
  18. Vysoké škole technická ve Vídni
   viz studium Felixe Neumanna
  19. Waller
   architekt
   Wasserberger Jindřich (Heinrich)
   viz tř. 28. října č.p. 156, Ostrava - Marianské Hory (d.)
   Weinheber Jakob
   viz tř. 28. října č.p. 156, Ostrava - Marianské Hory (d.)
   Wittek K.
   Nádražní 157 / 532 (Marianskohorská 2), Ostrava - Přívoz [NKP]
  20. Židlický Bohumil
   ostravský architekt
   Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
   Židovský starobinec a sirotčinec
   viz Na bělidle 5 / 1907, Moravská Ostrava