Felix Neumann (1860-1942) - ostravský architektStavby

Felix Neumann:
Architekt Stavitel Stavební investor a majitel pozemků

Vyvracené a nepotvrzené autorství staveb

 • lokalizace jsou dle současného stavu názvů ulic
 • vždy je uvedeno: číslo orientační / číslo popisné (ulice v závorce je v případě rohového domu)
 • (d.) je poznámka, že objekt byl již demolován
 • [NKP] Nemovitá kulturní památka

 • Felix Neumann – Architekt

  1. 1891 Dům s hotelem a hostincem Emanuela Neumanna
   Masarykovo nám. 20 / 37, Moravská Ostrava
  2. 1892 Vila Dr. H, Kehla
   Střelniční 17 / 868, Moravská Ostrava (d.)
  3. 1892 Budova školy v Radvanicích
   Havláskova ul., Ostrava - Radvanice
  4. 1893 Nájemní a obchodní dům prof. Johanna Hadaszczoka
   Nádražní 73 / 910 (Harantova č.o. 1), Moravská Ostrava (d.)
  5. 1894 Obytný dům E. Asimuse
   Sokolska tř. 20 / 943, Moravská Ostrava [NKP]
  6. 1894 Obytný dům
   Sokolska tř. 19 / 945, Moravská Ostrava [NKP]
  7. 1894 Obytný dům
   Sokolska tř. 23 / 944
  8. 1895 Německý dům / Deutsches Haus
   Nádražní ? / 951, Moravská Ostrava (d.)
  9. 1896 Vila JUDr. Karla Richtera
   Dvořákova 4 / 1037, Moravská Ostrava [NKP]
  10. 1896 Ředitelství Vítkovických kamenouhelných dolů
   Smetanovo nám. 2 / 979, Moravská Ostrava [NKP]
  11. 1897 Obytný dům s kavárnou Caroliny Offnerové
   tř. 28. října ? / 156 (1. máje), Ostrava - Marianské Hory (d.)
  12. 1897 Vila Dr. Maxe Böhma
   Matiční 2 / 1042 (Přívozská), Moravská Ostrava
  13. 1897 Obytný dům Ferdinanda Boleslawského
   Přívozská 21 / 1085 [NKP]
  14. 1897 Obytný dům
   Přívozská 23 / 1135, Moravská Ostrava [NKP]
  15. 1898 Nájemní a obchodní dům K. Witteka
   Nádražní 157 / 532 (Marianskohorská 2), Ostrava - Přívoz [NKP]
   (v letech 1997-2000: Barák - dům mladých umělců)
  16. 1898 Městský dům čp. 516
   nám. Sv. Čecha č. 3 / čp. 516, Ostrava - Přívoz [NKP]
  17. 1898 Kancelářský a obytný dům W. Reimanna
   Nádražní 69 / 1105, Moravská Ostrava (d.)
  18. 1898 Nájemní dům Mathiase Schönhofa s kavárnou Union
   Velká 2 / 52 (Masarykovo nám.), Moravská Ostrava [NKP]
  19. 1898 Obytný dům
   Chopinova 3 / 550, Ostrava - Přívoz [NKP]
  20. 1899 Café Union
  21. 1899 Obytný a obchodní dům M. Mikové
   Masarykovo nám. 33 / 51, Moravská Ostrava (d.)
  22. 1900 Obytný dům
   Nádražní 175 / 561, Ostrava - Přívoz [NKP]
  23. 1901 Nájemní dům Dr. A. Hilfa
   Mánesova ? / 1190, Moravská Ostrava (d.)
  24. 1902 Vlastní obytný dům Felixe Neumanna
   Českobratrská 13 / 1229, Moravská Ostrava [NKP]
  25. 1903 Budova městské jízdní policie
   Karvinská ? / 1232, Moravská Ostrava (d.)
  26. 1903 Budova Spořitelního družstva pro úředníky MOEL
   Křižíkova 3 / 1241, Moravská Ostrava (d.)
  27. 1903 Nájemní dům W. Haase a G. Spitzera
   Na Hradbách 12 / 1257 (Sokolská tř.), Moravská Ostrava
  28. 1903 Nájemních dům Felixe Neumanna
   nám. Svatopluka Čecha 1 / 732 (Nádražní), Ostrava - Přívoz [NKP]
  29. 1903 Nájemních dům Felixe Neumanna
   Nádražní 177 / 733, Ostrava - Přívoz [NKP]
  30. 1907 Nájemní a obchodní dům A. Wechsberga
   28. října 15 / 105, Moravská Ostrava [NKP]
  31. 1907 Chemická laboratoř koksovny Karolina
   byv. prům. zóna Karolina 1319, Moravská Ostrava (d.)
  32. 1909 Obchodní dům RIX
   28. října ? / 203 (Vojanova, Velká), Moravská Ostrava (d.)
  33. 1910 Obytný a obchodní dům Sigmunda Rotha
   Masarykovo nám. 21 / 38, Moravská Ostrava
  34. 1910 Obytný dům Sigmunda Rotha
   Jiráskovo nám. 2 / 1437, Moravská Ostrava [NKP]
  35. 1911 Obytný a obchodní dům Nathana Juhla
   Masarykovo nám. 19 / 36, Moravská Ostrava (d.)
  36. 1911 Obytný a obchodní dům Nathana Juhla
   Jiráskovo nám. 4 / 1439, Moravská Ostrava
  37. 1911 Obytný dům F. Šmolky
   Zahradní 1 / 1471 (Poštovní), Moravská Ostrava [NKP]
  38. 1911 Fasáda obchodního domu L. Bronnera
   28. října 39 / 192, Moravská Ostrava
  39. 1911 Synagoga ve Vítkovicích
   Halasova / Kutuzovova 1198, Ostrava - Vítkovice (d.)
  40. 1911 Hotel Gami (1925 - Royal) s kavárnou
   Reální 5 / 1476 (Poštovní 13), Moravská Ostrava [NKP]
  41. 1911 Nájemní a obchodní dům I. Schmelze
   28. října 3 / 284 (Nádražní), Moravská Ostrava [NKP]
  42. 1911 Nájemní a obchodní dům Erwina Bergera
   Jiráskovo nám. 5 / 35, Moravská Ostrava [NKP]
  43. 1912 Nájemní a obchodní dům Erwina Bergera
   Masarykovo nám. 18 / 1459, Moravská Ostrava
  44. 1912 Nájemní a obchodní dům Franze Kramera a Leopoldiny Tschuschnerové
   Střelniční 2 / 6 (Masarykovo nám.), Moravská Ostrava [NKP]
  45. 1924 Nadstavba radvanické radniční budovy
   Ostrava - Radvanice
  46. 1925 Hotel Royal s kavárnou (původně Gami - 1911)
   Reální 5 / 1476 (Poštovní 13) [NKP]
  47. 1932 Židovský starobinec a sirotčinec
   Na bělidle 5 / 1907, Moravská Ostrava


  Felix Neumann – Stavitel

  1. 1902 Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
   ? ? / ?, Ostrava - Radvanice
   stavební dozor a úprava arh. plánů
  2. 1907 Domy v Dolní kolonii č. p. 371 a 372
   Marianské Hory (d.)
  3. 1912 Lékárna U Zlaté koruny
   Masarykovo nám. 34 / ?, Moravská Ostrava (d.)
   nerealizovaný návrh a stavební dozor


  Felix Neumann - Stavební investor a majitel pozemků

  1. 1913 Pozemky pro Novou radnici
   parc. č. 831


  Felix Neumann - Vyvrácené a nepotvrzené autorství staveb

  Vyvrácené autorství

  1. 1892 Budova městské hasičské zbrojnice
   Smetanovo nám. ? / 886, Moravská Ostrava (d.)
   Autorem není Felix Neumann, ale městský stavitel architekt Oskar Mratschek
  2. 1896 Vila "Tereza" Markuse Strassmanna
   Střelniční 16 / 78, Moravská Ostrava
  3. 1901 Evangelická fara
   Husovo náměstí 4 / 1188, Moravská Ostrava [NKP]
   Autorem není Felix Neumann, ale ing. Ignaz Faigl.
  4. 1892 Nájemní dům Dr. K. Krause s kavárnou Austria
   nám. Msgre. Šrámka ? / 146, Moravská Ostrava (d.)
   Autorem není Felix Neumann, ale těšínský architekt Friedrich Fulda
  5. 1912 Lékárna U Zlaté koruny
   Masarykovo nám. 34 / ?, Moravská Ostrava (d.)
   Autorem není Felix Neumann, ale vídeňský architekt Wunibald Deininger
   Felix Neumann je autorem nerealizovaného návrhu a nad stavbou měl stavební dozor.
  6. 1913 Nájemní dům M. Poppové
   Střelniční 1 / 10 (Kostelní), Moravská Ostrava [NKP]
   Dům byl postavena firmou Mainx a Popp.

  Nepotvrzené a sporné autorství

  1. 1911 Hotel Hermanna Langera
   Jiráskovo nám. 3 / 283, Moravská Ostrava
   Autorství Felixe Neumanna není potvrzené