Felix Neumann (1860-1942) - ostravský architektŽidovská komunita v Ostravě

První pohřeb na ostravském židovském hřbitově (nyní park Milady Horákové a modlitebna Církve bratrské na ul. 28. října) se uskutečnil v roce 1872 a když byl v roce 1986 likvidován, odpočívalo zde 6000 zesnulých.

Vliv židovských obchodníků a bankéřů na město Ostrava se datuje od třicátých let devatenáctého století. V roce 1835 získala zdejší hutě do vlastnictví rodina Rotschildů. Židovský bankéř Salomon Mayer Rotschild se později spojil s bratry Guttmanny z Lipníka nad Bečvou, z čehož později vznikla firma Vítkovické horní a hutní těžířstvo, ve své době největší podnik svého druhu ve střední a východní Evropě (dnes akciová společnost Vítkovice). Zvýšené požadavky na počet pracovníků s sebou přinášel mohutné zalidňování oblasti, což s sebou přinášelo i mnoho obchodních příležitostí. Počátkem 20. století patřily dvě třetiny všech živností, obchodů a hostinců židovským podnikatelům. Provozovali mj. obchodní domy (Bachner, Rix, Borger, Schön, Nesselhort), banky a hotely (Löwenrosen, Süss, Palace, Textilia), pivovary a sladovny (Strassman) i chemičky (Markovits, Böhm, Posnansky & Sterlitz). Za první republiky se Ostrava stala doslova židovským centrem republiky. Od roku 1920 byla sídlem exekutivy zemské sionistické organizace Hechaluz, centrálu zde měla i Židovská mládežnická organizace a prezídium Židovské strany v ČSR hlavní kancelář. Pak ale přišel rok 1939. Sedm templů i mnoho dalších důležitých židovských budov lehlo popelem. Podniky přebírali do zprávy němečtí "důvěrníci". Pod přímým vedením nacisty Adolfa Eichmanna bylo v listopadu 1939 transportováno 1223 židovských mužů do Niska. Následovaly další cesty do koncentračních táborů a vraždění. Z původních deseti tisíců obyvatel židovského původu jich během války osm tisíc zahynulo. Do města se po válce vrátilo kolem pětistovky přeživších, z nichž většina odjela do Izraele. Dnes se v Ostravě k židovské národnosti hlási sotva padesátka lidí...

[zdroj: kehila-ostrava.cz]

Vítkovická synagoga stávala na místě nedaleko dnešního náměstí Jiřího z Poděbrad. Postavil ji architekt Felix Neumann. Slavnotně byla vysvěcena roku 1911, nacisté ji vypálili 24. května 1939, oheň zcela uhasl až téměř za dva týdny. Přívozský tempel na Eulerově ulici (dnes Hlávkova ulice) lehl popelem dne 9. června 1939. Hlavní chrám stál v samém centru města na Pittlerově ulici (nyní část přístavby OD Laso, ul. Zeyerova), jeho existenci připománá již jen v roce 1992 odhalená pamětní deska na stěně domu. Templ tevřen byl na Roš Hašana v září 1879 a nasicté jej vypálili v noci z 12. na 13. června 1939. Zbytky stavby byly rozebrány a zbořeny v zimě 1940.

[zdroj: kehila-ostrava.cz]

1906 - židovská škola v Kostelní ul.